L’epistemologia

L’epistemologia estratigràfica

Un exemple d’interpretació del paisatge geològic sobre les bases de l’estratigrafia pot ser el d’aquesta vista aèria obliqua dels guixos de Barbastre, presa des de Castelló de Farfanya mirant cap a Algerri (Noguera). Els guixos oligocens que alternen amb margues grises amb un gruix superior als 1000 m formen un anticlinal que comença a la serra d’Almenara i fineix sota l’encavalcament de les serres exteriors pirinenques (serra de Guara), més enllà de Peraltilla. Aquest aflorament fa més de 100 km de llargada. Els guixos són més resistents a l’erosió...