Els microfòssils

Consideracions generals

La pedra calcària de la catedral de Girona conté una gran quantitat de nummulits, que a cop d’ull apareixen com a petites taquetes blanques, i arriben a apreciar-se a la fotografia.

Jordi Vidal.

Si mirem una petita mostra d’una roca sedimentària al microscopi o amb l’ajut d’una lupa, no ens ha de ser difícil de veure un gran nombre de petits objectes de formes diverses que s’assemblen a llanternes xineses, petits caragols, pilotes, pics, etc., uns de colors i d’altres d’aspecte vidriós o aporcellanat. Es tracta de microfòssils.

Hom acostuma a dividir...