Els cordats fòssils

Les dificultats de determinar la identitat dels fòssils de cordats sovint dóna peu a noves interpretacions de l'evolució dels grups i el seu moment d’aparició sobre la Terra. És el cas de l’exemplar de la fotografia, Cosesaurus aviceps, d’uns 10 cm de llargària, trobat al Triàsic d’Alcover (Alt Camp), que es va considerar emparentat amb els ocells, mentre que altres opinions el considerarien més pròxim dels lepidosaures.

Jordi Vidal / MGB.

Els cordats són metazous que es caracteritzen per la presència, en alguna etapa de la seva vida, d’una corda dorsal o...