Els briozous fòssils

Característiques generals

Caràcters zoarials (A i B) i zoecials (la resta) en els briozous actuals i fòssils del Mesozoic i del Cenozoic. A i B zoaris de ciclostomats. C aspecte dels zoecis d’un queilostomat anasc: C’ i C" talls lateral i transversal d’un zoeci. D aspecte dels zoecis d’un queilostomat cribrimorf: D’ i D" talls lateral i transversal d’un zoeci. E aspecte dels zoecis d’un queilostomat ascòfor: E’ i E" talls lateral i transversal d’un zoeci.

Maria Rieradevall, a partir de fonts diverses

Els briozous constitueixen un dels grups més grans d’invertebrats aquàtics...