L’aparició de la vida a la Terra

Consideracions generals

Encara que sabem molt poca cosa de la vida primitiva sobre la Terra, i que moltes de les suposades evidències de vida poden ser interpretacions massa generoses d’unes dades molt minses, podem plantejar-nos-en l’estudi des de tres perspectives diverses. D’una banda, intentar d’inventariar i discutir críticament les troballes de fòssils a l’Arqueà (3800 a 2500 milions d’anys), que és l’eonotema (o divisió cronostratigràfica) més antic de què disposem com a registre rocós. En segon lloc, fer especulacions, basant-nos en els coneixements científics actuals, sobre el...