Els porífers fòssils

Les esponges es troben representades d’una manera irregular en el registre fòssil i, tot i que es coneixen des del Cambrià, on són més abundants és en els materials mesozoics. L’exemplar de la fotografia, de Syphonia piriformis (83 mm de diàmetre màxim), pertany al grup dels litístides, que són les úniques esponges que poden preservar l’esquelet sencer després de mortes gràcies al fet que tenen les espícules soldades. Ha estat trobat al Maastrichtià dels voltants de Santa Engràcia (Pallars Jussà).

Jordi Vidal / UAB

Les esponges o porífers són organismes pluricel·lulars sense...