Els mol·luscs fòssils

Característiques generals dels mol·luscs fòssils

El nom de mol·lusc (de mollis, tou), fa referència a les parts toves, és a dir, al cos dels organismes animals que reconeixem sota aquest nom; tanmateix, els caracteritza més la possessió d’un esquelet calcari extern (la closca o conquilla), malgrat que també pot ser intern, com en el cas d’alguns cefalòpodes, o inexistent, com en certs gasteròpodes. Els mol·luscs constitueixen un 11% de totes les espècies animals en evolució al llarg de la història de la Terra. El nombre d’espècies de mol·luscs supera el total de les corresponents a...