Anàlisi d’esperma

L’anàlisi d’esperma, espermograma, o seminograma és una prova que consisteix a analitzar al laboratori l’esperma ejaculada per a conèixer-ne les característiques químiques i les cèl·lules que conté.

Aquest mètode d’examen és útil per a valorar l’activitat elaboradora de semen, i és emprat especialment en la diagnosi de la infertilitat. Proporciona informació, per tant, de la funció de tots els òrgans que participen en la formació del semen, sobretot dels testicles, les vesícules seminals i la pròstata.

El semen que es vol sotmetre a anàlisi es pot obtenir amb diverses tècniques. Els mètodes...