Biòpsia de pell

La biòpsia de pell consisteix en l’obtenció d’una mostra de lesió cutània, per tal d’examinar-la mitjançant tècniques microscòpiques i establir d’aquesta manera la diagnosi de la malaltia que l’ha originada. La biòpsia és una de les proves més emprades en la diagnosi de les malalties cutànies. En general, és necessària gairebé sempre en la diagnosi dels tumors cutanis, i molt sovint cal efectuar-la per tal d’identificar els trastorns inflamatoris.

L’elecció de la zona on s’ha de realitzar la biòpsia depèn del tipus de lesió. En general, hom extreu la mostra d’una àrea de pell on les lesions...