Prova del pegat

La prova del pegat o prova epicutània consisteix a posar en contacte unes determinades substàncies amb la pell, per tal d’esbrinar si n’hi ha alguna que provoca una reacció al·lèrgica en la persona examinada.

Aquesta prova és utilitzada sobretot en la diagnosi de l’origen de la dermatitis de contacte al·lèrgica, per tal de saber quina és la substància que genera el trastorn. Quan una substància determinada provoca una al·lèrgia per contacte, tota la pell de la persona afectada hi queda sensibilitzada permanentment. Així, si la substància causant de l’al·lèrgia es posa en contacte amb...