Dismenorrea

La dismenorrea és un trastorn molt habitual consistent en l’aparició de dolor abdominal durant la menstruació. L’origen de la dismenorrea pot ésser molt variat, per bé que hi ha molts casos en què no existeix cap alteració que la justifiqui. Així, es diferencien fonamentalment dos tipus de dismenorrea: la primària i la secundària.

La dismenorrea primària es presenta en dones que no pateixen de cap trastorn o malaltia que justifiqui l’aparició de dolor. De fet, gairebé totes les dones pateixen algun episodi de dismenorrea primària en algun moment de la vida, per bé que en alguns casos la...