El que cal saber del prolapse genital

  • Els prolapses genitals femenins constitueixen un grup de trastorns deguts a una debilitat de la fixació dels òrgans continguts en la pelvis, caracteritzats per la protrusió anòmala en la vagina d’algun d’aquests òrgans, com l’úter, la bufeta urinària o el recte.
  • Hom diferencia diversos prolapses genitals segons els òrgans que en són afectats: el prolapse uterí, en què l’úter davalla i produeix en major o menor grau per l’interior de la vagina; l’hèrnia vaginal anterior, o cistocele, en què davalla un sector de la paret vaginal i una porció de la bufeta urinària, i l’hèrnia vaginal posterior, o...