El que cal saber del tumor de mama

 • Els tumors de mama són trastorns caracteritzats pel creixement anòmal d’un grup de cèl·lules dels teixits de la mama, que origina la formació d’una massa a l’interior de l’òrgan.
 • Hi ha molts tumors de mama que són benignes, formats per cèl·lules similars a les que componen els teixits normals de les mames, que no s’infiltren pels teixits veïns ni es disseminen per d’altres òrgans, de manera que en molts casos no provoquen molèsties i no causen complicacions.
 • El trastorn que més sovint origina la formació d’engrossiments en les mames és la malaltia fibroquística de la mama, una malaltia amb característiques pròpies que pot ocasionar la formació de quists que en alguns casos desapareixen espontàniament.
 • Els tumors de mama poden ésser malignes, constituïts per cèl·lules canceroses que tendeixen a infiltrar-se pels teixits propers, s’estenen per d’altres òrgans i originen complicacions mortals si la malaltia no és diagnosticada i tractada precoçment.
 • Encara que el càncer de mama no sigui una malaltia hereditària, hom considera que les dones que pertanyen a una família on hi ha hagut antecedents d’aquesta malaltia es troben més predisposades a ésser-ne afectades. Això no significa que necessàriament l’hagin de tenir, però convé que es tingui en compte a l’hora d’efectuar exploracions periòdiques per tal de detectar-ne l’eventual desenvolupament.
 • Una de les raons per les quals de vegades és preferible la lactància materna a l’artificial és que s’ha comprovat que les dones que alleten els seus fills tenen menys probabilitats de patir d’un càncer de mama que les que no ho han fet.
 • Actualment es considera que no és cert que els traumatismes de la mama predisposin a patir d’un càncer de mama, com s’havia dit temps enrere.
 • Encara que el càncer de mama és el tipus de càncer més freqüent entre les dones, es considera que es podria aconseguir que no causés gairebé cap mort si totes les dones practiquessin una vegada al mes l’autoexploració mamària i visitessin el ginecòleg un cop l’any.
 • Encara que sigui poc freqüent, els homes també poden experimentar un càncer de mama, de manera que han de consultar el metge sempre que observin alguna alteració als mugrons o als pits.
 • L’única manera en què es pot detectar el càncer de mama en els primers estadis, quan més garanties hi ha que es podrà guarir, és examinant regularment la mama per a comprovar si s’hi formen masses a l’interior o bé d’altres alteracions.
 • La persona que millor pot conèixer les característiques de les mames és la dona mateixa, de manera que la millor manera de detectar precoçment l’aparició de qualsevol alteració és que ella mateixa s’examini les mames regularment, una vegada al mes.
 • El millor moment per a practicar l’autoexploració és el cinquè dia després d’iniciada la regla, ja que aleshores és quan les mames es troben més disteses i es facilita l’examen.
 • En un alt percentatge de dones, una mama és una mica més gran que l’altra, però aquesta diferència no sol variar, de manera que cal consultar el metge si es nota un canvi en la diferència habitual, ja que podria ésser degut a la formació d’un tumor.
 • Cal consultar el metge sempre que es presenti alguna alteració al mugró o la pell de la mama que podria ésser deguda a un càncer, com una retracció de la pell de la mama, una alteració de la forma de l’arèola mamaria, una retracció del mugró o la formació de petits foradets a la pell que li confereixen l’aspecte de la pell de les taronges.
 • Cal consultar igualment el metge sempre que es presenti una secreció pel mugró, tant si és sanguinolenta com tèrbola o lletosa.
 • Per a determinar definitivament si un tumor és maligne de vegades cal efectuar una intervenció quirúrgica per tal d’obtenir una mostra del tumor i examinar-la.
 • Per tal de no haver de realitzar una segona intervenció quirúrgica, en la mateixa operació en què s’obté la mostra per a la diagnosi també es pot efectuar el tractament quirúrgic definitiu del tumor, sempre que la dona hagi estat informada prèviament d’aquesta possibilitat i hi hagi consentit.
 • Per tal de poder assegurar l’erradicació de totes les cèl·lules canceroses, en molts casos cal extirpar completament la mama, però posteriorment es pot efectuar una intervenció de cirurgia plàstica per a reconstruir-la, de manera que la dona torni a tenir el mateix aspecte que abans de la intervenció.