Breu història de la ciutat

L’origen i l’antiguitat

El terme ciutat prové del llatí clàssic civitas, que originàriament significava sobretot “conjunt de ciutadans” i que tot seguit va adquirir, per extensió, el sentit del lloc de residència dels ciutadans. A la cultura llatina la civitas es distingeix de l’urbs, terme amb què s’indica el “contenidor” físic. Isidor de Sevilla, bisbe i escriptor eclesiàstic dels segles VI-VII, es va apropiar aquesta distinció establerta per Ciceró i en les seves Epístoles escrivia que “l’urbs és formada per les muralles mentre que la ciutat no és formada per les pedres sinó pels seus...