Població i recursos del món

La població

La població de la Terra l’any 1995 va superar els 5 600 milions de persones i segons les previsions arribarà als 6 000 milions abans de la fi del mil·lenni. Fins a tenir aquestes dimensions actuals, la humanitat ha hagut de superar greus crisis de mortalitat (epidèmies, guerres, fams, etc.) que delmaven constantment una població ja per si mateixa poc voluminosa. La xifra d’un miler de milions d’habitants s’assolí al començament del segle XIX, i, si bé va caldre gairebé un segle per a doblar aquest nombre (cap al 1920), posteriorment, en poc més de 50 anys la població mundial es...