Les fonts d'energia

L’energia, pilar del món modern

Per a viure, comunicar-se, moure’s, transformar, produir, etc., cal energia. L’energia és fonamental per a la indústria, l’agricultura i les activitats comercials; fa moure els cotxes, els trens i els altres mitjans de transport; és necessària per a la calefacció i la refrigeració de cases i oficines, per a il·luminar, per a cuinar. L’energia que fem servir deriva principalment dels combustibles fòssils, com el petroli, el carbó i el gas natural, i, en menor mesura, dels combustibles nuclears (isòtops de l’urani i el tori). Aquests combustibles estan...