L'agricultura

El significat i la importància de l’agricultura

El terme agricultura té un significat restringit i un de més ampli. En sentit estricte significa allò que l’etimologia del mot suggereix: conreu dels camps (del llatí ager, “camp”, i cultura, “conreu”). Entesa d’aquesta manera, és l’activitat gràcies a la qual l’home obté de la terra els productes indispensables per a la vida, els aliments. En un sentit més ampli, el terme comprèn també altres activitats, en general estretament relacionades amb el conreu de la terra: la cria de bestiar i l’explotació dels boscos (silvicultura).

Si prenem el...