Transports i comunicacions

Vies de comunicació i transports

Des de les èpoques més antigues, els homes s’han desplaçat i han traslladat amb ells els productes que els eren indispensables per a viure. Però només la construcció de mitjans de transport (carros, vaixells, naus, trens, automòbils, avions...) i de vies de comunicació (carreteres, vies fèrries, canals navegables) ha permès arribar a l’actual internacionalització tant dels intercanvis de persones, mercaderies i idees com del turisme.

Els mitjans de transport i les vies de comunicació s’han anat perfeccionant i multiplicant amb el temps. Gràcies al progrés...