Els recursos minerals

Les riqueses del regne mineral

La nostra civilització depèn de manera substancial dels recursos minerals continguts al subsòl de la Terra. Des dels temps més remots els homes han après a utilitzar els productes trets del regne mineral. Alguns d’aquests productes van ser tan importants ja a la prehistòria que han donat el seu nom a èpoques senceres: edat de coure, de bronze, de ferro. Amb tot, l’explotació completa i racional dels recursos minerals no ha començat fins que no s’ha esdevingut la consolidació de la cultura industrial contemporània .

A “Com és feta la Terra”, ja s’ha parlat...