Breu història de l'agricultura

La invenció de l’agricultura

Quan es va inventar l’agricultura, i on? No podem respondre amb exactitud a aquesta pregunta. Segons els estudiosos, les formes més antigues d’agricultura es poden localitzar als altiplans de la Mesopotàmia septentrional fa 8 000 o 10 000 anys . Però es tracta de moments i de formes de desenvolupament diferents segons els llocs i les poblacions. Si bé en gran part de l’Europa occidental sembla clar que les primeres formes d’agricultura es remunten al V mil·lenni aC (període neolític), en altres poblacions aquesta activitat no es va practicar fins a l’època...