La indústria al món i als Països Catalans

Tipus d’indústria

El terme indústria comprèn fases i tipus d’activitats econòmiques molt diversos, inclosos l’extracció de minerals, les construccions i alguns serveis. El nom d’indústria manufacturera, en canvi, es reserva al conjunt de les activitats de transformació dels productes del sector primari (és a dir, de l’agricultura, la ramaderia, forestals i també minerals) en béns de consum, passant per les fases de semielaboració. Totes les transformacions a què són sotmeses les primeres matèries n’augmenten el valor. La diferència entre el valor inicial del material i el del producte...