L'aigua com a recurs

L’aigua i la vida

L’aigua és la substància que caracteritza principalment el nostre planeta, però la seva presència (en estat no lliure) s’ha detectat també en altres cossos celestes. És un element essencial en els processos biològics que són a la base de la formació dels organismes vius, els quals són constituïts principalment d’aigua, lliure o combinada, és a dir, unida a altres elements.

El cicle de l’aigua

L’aigua, com molts altres elements naturals, és sotmesa a un moviment continu. En aquest cas el moviment té lloc de manera recurrent, per la qual cosa es pot parlar de cicle de...