Els mitjans de transport

La tècnica dels transports

La tècnica dels transports tracta de les diferents maneres en què es realitza el trasllat d’un lloc a l’altre de passatgers o de mercaderies i dels vehicles utilitzats amb aquesta finalitat. A l’hora d’elaborar una classificació dels vehicles de transport és possible agrupar-los d’acord amb el suport sobre el qual es desplacen. Així, a grans trets, tindrem els mitjans de transport terrestres (per carretera, per ferrocarril o per cable), els mitjans de transport per aigua (marítims, fluvials i lacustres) i els mitjans de transport aeris.

A més, un mitjà de...