Antoni Bergnes de las Casas

Sense paper no hi ha arts gràfiques i sense arts gràfiques no hi ha negoci editorial.

El món dels paperers és un, però les arts gràfiques i l’edició són mons que estan normalment entrelligats. Tots els industrials d’arts gràfiques són editors i tots els editors d’origen acostumen a incorporar les arts gràfiques en un moment o altre de la seva carrera. L’editor estrictament, no és un industrial, ja que la seva feina és fer encàrrecs als impressors i comercialitzar l’obra així realitzada, però —repeteixo—, durant el segle XIX no hi ha editors purs, sinó empreses que combinen les dues...