La Gerundense, la primera fàbrica de paper continu

Girona en una postal del començament del segle XX.

La sèquia Monar, d’origen medieval, pren les aigües del Ter al seu pas per Bescanó. Té un recorregut de 6 km fins a desguassar al riu Onyar, després de passar per Salt, Santa Eugènia i Girona. El desnivell obtingut per la sèquia servia per a moure uns molins fariners, que eren de propietat municipal gironina, des del segle XVII.

L’any 1841, Felip Flores i Miquel Armengol, dos gironins, iniciaren tractes amb l’ajuntament de Girona per obtenir el traspàs dels seus drets sobre la sèquia, que pensaven destinar a moure un molí paperer...