Els Bastinos

Etiqueta de Bastinos editors. Els Bastinos són una bona representació del que foren els llibreters editors.

Els Bastinos són uns bons representants del que foren els llibreters-editors. Una família de menestrals barcelonins que, sense un gran volum de vendes, ocupen tot el que és el procés de fabricació del llibre: la impressió, l’enquadernació, l’edició i la venda.

Joan Bastinos i Coll va néixer a Barcelona l’any 1816. Va entrar com a aprenent a la llibreria-impremta que tenia Ignasi Estivill al carrer de la Bòria. D’allí passà a casa dels Brusi, on aprengué tot el que es...