La Industrial Paperera, a Rosselló de Segrià

La societat anònima

Anunci de la societat anònim (Barcelona en la mano, 1884). La Industrial Paperera és l’única empresa anònima que es creà durant la febre d’or (1881) dedicada a la fabricació de paper.

La Industrial Paperera, SA és l’única empresa anònima que es creà a Barcelona el primer any de la febre d’or (1881), dedicada a la fabricació de paper. I una de les poques d’industrials, cal afegir, ja que la majoria de les creades aquell any i el següent es proposaven allò que ara en diríem fer negocis, sense saber ben bé quins, i tenien un clar caràcter especulatiu.

El...