Els Brusi i el “Diari de Barcelona”

Antoni Brusi i Mirabent, introductor de la litografia

La família Brusi.

Antoni Brusi i Mirabent (1780-1821) fou un impressor barceloní que es convertirà en editor d’un diari, sense abandonar mai el seu caràcter de tècnic de les arts gràfiques.

La política o, més aviat, els esdeveniments polítics afectaren la carrera professional i el futur d’Antoni Brusi. El 1808 esclatà la guerra contra les tropes napoleòniques, que a Catalunya s’anomena la guerra del Francès, i Barcelona quedà sota el control de les tropes ocupants, mentre els resistents campaven d’una ciutat a l’altra.

L...