La Forestal d'Urgell, a Mollerussa

Anunci de la fàbrica de cartons i cartolines La Forestal d'Urgell (Anuario Industrial de Catalunya, 1916).

La Forestal d’Urgell, SA és una societat anònima constituïda el 15 de març de 1890. El seu objectiu social, segons els estatuts de l’empresa, és obtenir la pasta-cartó i altres productes que tenen per base la fusta, així com dedicar-se a altres indústries en les quals la fusta sigui la primera matèria i sempre que s’utilitzi per al moviment del motor la força motriu desenvolupada per les aigües del Canal d’Urgell.

La fàbrica principal, que es posà en marxa al...