Capellades, la capital del paper de fil

Postal de la primeria de segle.

El terme municipal de Capellades, de 2,90 km2, és el més petit de la comarca de l’Anoia i un dels més reduïts de Catalunya. No obstant això, és un dels centres industrials paperers catalans i el seu nom va ser sinònim de qualitat, de manera que els fabricants dels municipis veïns es presentaven sovint com a fabricants de Capellades.

"El fonament principal de l’existència i prosperitat històrica de Capellades és l’aigua de la bassa del Molí de la Vila, d’on brollen onze milions de litres diaris" (Gran Geografia Comarcal de Catalunya, vol. IV, pàg...