Els Espasa

Josep Espasa i els seus tres fills

Josep Espasa i Anguera (El Mercurio, 1911). Josep Espasa i Anguera crearà una de les grans empreses editorials catalanes.

Josep Espasa i Anguera, el fundador de l’empresa, nasqué el 1840 a la Pobla de Cérvoles, a la comarca de les Garrigues. La seva família, que devia ser pagesa, tenint en compte el caràcter agrícola de la població, es traslladà aviat a Barcelona. Josep Espasa treballà de menut i fins els divuit anys com a peó en l’enderrocament de les muralles de Barcelona, que permetrien el creixement de la ciutat. Aleshores entrà...