L'electrometal·lúrgica de l'Ebre

Aquesta empresa es constituí a Barcelona el 16 de febrer de 1904. L’objecte social, segons l’escriptura de constitució serà “l’explotació d’indústries electroquímiques i electrometal·lúrgiques, en especial la fabricació del carbur de calci, i tot el que es consideri necessari per a la millor marxa social”.

Catálogo de la Producción Industrial Española, vol. II, Ministerio de Industria y Comercio, 1938-42.

El nom de l’empresa crea el primer interrogant, ja que la primera activitat serà 1’electroquímica i no en tindrà mai cap en el sector metal·lúrgic. Que no prengués el nom d...