Científics, fanàtics i corsaris. 1806-1820

Als temps de la Il·lustració i del Romanticisme, algunes famílies catalanes del Rosselló participaren de forma molt destacada en la vida política, científica i literària del món.

El viatge de l’Uranie (1817-1820)

Un gran exemple d’aquesta activitat és el cas dels germans Aragó. Joan, el germà gran (Estagell, 1778 – Mèxic 1836) participà en una de les grans revolucions independentistes liberals: la Revolució Mexicana. El segon, Francesc (Estagell, 1786 – París, 1853) estudià a l’École Politechnique de París, participà en l’aventura de mesurar l’arc del meridià terrestre...