Informes catalans sobre Àsia-Pacífic. 1843-1909

Al segle de les revolucions liberals europees i americanes, existí un interès català –i europeu– per les altres societats, i, en especial, per les velles civilitzacions de l’Extrem Orient, és a dir, pels espais i les societats de l’Àsia del Pacífic: la Xina, el Japó i les Filipines. Els analistes catalans d’aquestes societats seguien sense estat ni institucions pròpies, i tenien dificultats per a comunicar els resultats dels seus treballs.

Informes sobre Àsia-Pacífic

Però, així i tot, en general continuaven pensant que la societat catalana també havia de rebre els resultats...