Les revolucions liberals. 1808-1868

Els sectors més dinàmics de la societat catalana iniciaren algunes de les grans revolucions liberals del segle XIX, o bé s’hi implicaren directament. El començament d’aquestes revolucions se situa en el conjunt de processos contradictoris generats al final del segle XVIII per la Revolució Americana del 1776 i la Revolució Francesa del 1789.

Una revolució liberal és una revolució política: el seu marc són els estats. Els sectors de la societat catalana implicats en les revolucions liberals es localitzaren inicialment en dos regnes: el de França i el de les Espanyes. Però també a la...