La llengua catalana i la llengua occitana. 1859 -1907

Les revolucions liberals europees foren, també, les revolucions del segle del Romanticisme. La llibertat política i econòmica que duia els pobles de les tres Europes (i a altres) cap al progrés individual i col·lectiu era, també, la llibertat de les llengües parlades, i escrites. Ara bé, les llengües i les escriptures són elements molt dinàmics de la vida social i es troben subjectes, com tot fenomen col·lectiu, a múltiples influències.

El català i les llengües llatines amb les seves principals modalitats

Napoleó i el Diari de Barcelona

El cas de la llengua catalana és...