La toponímia catalana a l’Europa d’Ultramar. 1857-1929

La primerenca emigració catalana a Buenos Aires, l’Argentina, l’Uruguai i Xile, i també Rio de Janeiro, fou possible gràcies a les línies regulars de la navegació a vapor i, alhora, a una població emprenedora que estava disposada a saltar a l’altra banda de l’Atlàntic.

Toponímia i presència catalana

L’acció pública i privada d’aquesta emigració té una traducció molt clara en la toponímia de les diverses regions del Con Sud, que, des de F. Delaisi (1929), se sap que formen part de l’Europa d’Ultramar.

Tipologia de la toponímia

La toponímia catalana de l’Europa d’Ultramar...