Les multinacionals de les begudes. 1872-2007

Tenir a l’abast l’aigua per a beure és bàsic per a viure. L’accés a l’aigua de pou, de cisterna, de bota i a les canalitzacions dels dolls d’aigua de les fonts és un dels eixos de les històries dels pobles. A Barcelona, per exemple, hi ha tres fonts públiques gòtiques que ragen des de fa més de 600 anys. Són la font d’en Fivaller a la plaça de Sant Just (1367), la de Santa Anna al Portal de l’Àngel (1375) i la de Santa Maria del Mar (1402). Però l’aigua dolça i potable és, històricament, un bé escàs. Sortosament, hi ha el vi, la cervesa, els sucs de fruita, l’orxata, l’aigua mineral, la...