La revolució cotonera. 1844-1935

La revolució industrial anglesa fou una revolució cotonera. La producció de tota mena de peces de roba de cotó, generada per una forta demanda, va esdevenir la principal indústria britànica. La matèria primera, el cotó en floca, procedia de les colònies de l’imperi britànic; l’energia, el carbó, era a tocar de les noves fàbriques. La revolució cotonera catalana, un dels fets que va canviar l’Europa mediterrània --i l’Amèrica Llatina--, es féu amb cotó que no procedia de colònies pròpies, i amb carbó de mines situades fora de la conca mediterrània. Els capitals procedien del comerç amb les...