L’enciclopedisme català. 1860-2008

Ramon Llull o Francesc Eiximenis van ser els primers europeus que bastiren obres enciclopèdiques. Però, per a editar grans enciclopèdies il·lustrades, calia esperar la segona meitat del segle XIX, amb les impremtes no manuals, el paper continu, la revolució dels transports i l’inici de la generalització de l’escola.

Enciclopèdies catalanes arreu del món

De fet, l’elaboració d’enciclopèdies a Catalunya a partir de 1860-80 és el resultat d’una bona interacció entre empresaris, editors, professors universitaris, traductors, il·lustradors, gravadors, caixistes i llibreters, entre...