Els missatges i els models del catalanisme polític. 1869-1901

El catalanisme polític va sorgir, a mitjan segle XIX, de la confluència de quatre processos molt diferents: el primer és la difusió de la idea de llibertat individual i col·lectiva que van protagonitzar la Revolució Americana del 1776 i la Revolució Francesa del 1789. En segon lloc, hi havia el fet que els països capdavanters, o bé les capitals polítiques, utilitzaven l’universalisme d’aquesta idea en profit propi. Com a tercer procés hi ha la fusió entre l’esperit del romanticisme i la metodologia del positivisme. I, en quart lloc, cal assenyalar les transformacions que experimentava la...