Coma i mort cerebral

Definició

És anomenat coma el trastorn de la consciència caracteritzat per una alteració de resposta als estímuls externs o els interns, pèrdua de la motilitat voluntària i conservació de les funcions respiratòria i cardíaca. La mort cerebral es caracteritza per una pèrdua absoluta i irreversible de l’activitat encefàlica. El manteniment de l’organisme només és possible si les funcions vitals, la respiratòria i la cardíaca, es mantenen amb mitjans artificials.

Causes

L’estat de coma pot ésser provocat per diverses causes, perquè es presenta quan s’alteren les estructures del sistema...