Tumor medul·lar

Definició

És anomenat tumor medul·lar qualsevol creixement cel·lular anòmal —localitzat a l’interior de la canal de la columna vertebral on es troba allotjada la medul·la espinal—, que destrueix o comprimeix la medul·la espinal o les seves arrels nervioses i causa diversos trastorns de la força muscular i la sensibilitat.

Causes, tipus i freqüència

L’origen íntim de la formació de tumors és desconegut. Són producte del desenvolupament anormal d’un grup cel·lular pro vinent d’algun teixit de la zona, que creix amb independència dels altres.

Els tumors medul·lars deriven...