Malaltia de Sturge-Weber

La malaltia de Sturge-Weber o angiomatosi encèfalotrigeminal és una malaltia hereditària caracteritzada per la formació de tumors vasculars, o angiomes, en la pell de la cara i les meninges, que sovint provoquen crisi convulsives, hemiplegia i endarreriment mental.

Aquest trastorn es manifesta des del naixement, amb la formació d’un angioma del tipus nevus «flammeus» o angioma pla, de la varietat taca de vi de Porto, localitzat en el territori de la branca oftàlmica del nervi trigemin. De vegades es presenta també un angioma cavernós, localitzat en el llavi o la mucosa de la boca o fosses...