Síndrome de Guillain-Barré

La síndrome de Guillain-Barré és un trastorn generalitzat de la conducció nerviosa en els nervis perifèrics que provoca debilitat muscular i que sol produir-se sobtadament al cap d’unes setmanes d’una infecció banal. Progressa ràpidament. D’altra banda, també és anomenada paràlisi ascendent de Landry o polineuritis idiopàtica aguda.

Aquest trastorn afecta de 0,6 a 1,9 persones de cada 100.000 habitants, i és més freqüent en homes que en dones.

La causa és desconeguda. En general es presenta al cap de dues setmanes o tres d’una infecció vírica de les vies respiratòries superiors i de...