Trastorn neurològic per intoxicació

Definició

Hi ha diversos trastorns neurològics que poden ésser deguts a una intoxicació, és a dir, la introducció en l’organisme, voluntària o accidental, de substàncies que alteren l’estructura o el funcionament del sistema nerviós. Aquest concepte inclou especialment les intoxicacions causades per productes industrials o domèstics. En són exclosos els trastorns causats pel consum d’alcohol i d’altres drogues, o per l’administració excessiva de medicaments.

Tipus, causes i símptomes

Hi ha una gran varietat de substàncies que en unes concentracions determinades poden ésser tòxiques...