Tumor intracranial

Definició

És anomenat tumor intracranial tot aquell creixement cel·lular anòmal provinent dels teixits que conformen les estructures contingudes al crani, els components de les quals alteren llurs funcions normals i es desenvolupen independentment del teixit que els ha originat. En créixer, aquestes acumulacions cel·lulars comprimeixen els teixits més propers i provoquen un augment de la pressió intracranial, tot produint una alteració general de les funcions encefàliques.

Causes

L’origen del desenvolupament cel·lular anòmal que dóna lloc a un tumor és desconegut. Estadísticament, hom...