Proves diagnòstiques de les malalties del sistema nerviós

La diagnosi de les malalties del sistema nerviós sol ésser complexa. En general, el tipus d’alteració es pot determinar amb una exploració física detallada en què s’avaluen les diverses funcions del sistema nerviós: mental, motora, sensitiva i de coordinació. Però, per poder determinar l’existència d’una alteració al sistema nerviós, precisar-ne la localització i l’extensió, i avaluar-ne les possibilitats terapèutiques, sol caldre efectuar alguna exploració o prova complementària.

Examen del líquid cèfalo-raquidi. Punció lumbar

L’examen del líquid cèfalo-raquidi o LCR subministra una...