Paràlisi cerebral infantil

Definició

Reben el nom de paràlisi cerebral infantil una sèrie de trastorns del moviment i la postura que es presenten en la primera infància a conseqüència d’una lesió a l’encèfal, esdevinguda durant l’etapa de desenvolupament i maduració del sistema nerviós.

Freqüència i causes

La paràlisi cerebral infantil afecta un o dos de cada 1.000 infants. És cinc vegades més freqüent en nens prematurs que en els altres infants.

El trastorn és degut a una lesió encefàlica que afecta el curs del desenvolupament del sistema nerviós, ja sigui durant l’embaràs o en la primera etapa de la vida...