Fisiologia del sistema nerviós

El sistema nerviós constitueix una complexa xarxa d’estructures interrelacionades responsable d’afavorir i controlar totes les funcions i accions corporals destinades a mantenir l’equilibri intern del propi organisme i la seva adaptació al medi ambient. Les estructures que componen el sistema nerviós central s’encarreguen d’elaborar les directrius de les funcions corporals. Les que componen el sistema nerviós perifèric recullen la informació necessària sobre el medi intern i l’extern, i també duen a terme les accions indispensables per a efectuar les modificacions necessàries. Totes les...